Categories: Info pro občany
   Date: 26. 05. 2014 08:33
   Title: POZVÁNKA na „Společné plánování budoucnosti území MAS Hustopečsko“

 

POZVÁNKA

Program:

 1. Úvod, aktuální informace z regionu
 2. Představení MAS Hustopečsko, o. s.
 3. Představení projektu, zapojení místních obyvatel
 4. Několik slov o Programu LEADER
 5. Tvorba SWOT analýzy
 6. Připomínkování návrhové části současného strategického dokumentu
 7. Další
 8. Ukončení setkání

 

Drobné občerstvení zajištěno. Délka programu 17:00-18:30 hodin.

 

Bližší informace na tel. 774 364 013, 774 113 357 nebo na emailu info.mashustopecsko@gmail.com

Těšíme se na setkání s Vámi!