Šitbořice

Obec Šitbořice

Šitbořice leží 25 kilometrů jihovýchodně od Brna, v místech, kde se Dyjskosvratecký úval mění v úpatí Ždánického lesa. Údolí rozbíhající se do prudkých kopců neširokými úžlabinami je ze západu střeženo Strážkami, z východu stíněno Domaninami a Svatojánkem.

Aktuálně

Den matek

21. 05. 2017 | Kultura

Výběrové řízení

Referent státní správy a samosprávy (agenda přestupků) MěÚ Hustopeče

17. 05. 2017 | Info pro občany

archiv