Šitbořice

Obec Šitbořice

Šitbořice leží 25 kilometrů jihovýchodně od Brna, v místech, kde se Dyjskosvratecký úval mění v úpatí Ždánického lesa. Údolí rozbíhající se do prudkých kopců neširokými úžlabinami je ze západu střeženo Strážkami, z východu stíněno Domaninami a Svatojánkem.

Aktuálně

Vodovody a kanalizace oznamují

Od 15. do 24. března 2017 se zapisují stavy vodoměrů.

16. 03. 2017 | Info pro občany

Pozvánka na zasedání ZO Šitbořice

dne 20.03.2017 v 19:00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

10. 03. 2017 | Úřední deska

Obecní úřad Šitbořice oznamuje

Od 6. do 10.3.2017 (včetně) se nebude na matrice v Šitbořicích úřadovat.

01. 03. 2017 | Info pro občany

archiv