Šitbořice

Obec Šitbořice

Šitbořice leží 25 kilometrů jihovýchodně od Brna, v místech, kde se Dyjskosvratecký úval mění v úpatí Ždánického lesa. Údolí rozbíhající se do prudkých kopců neširokými úžlabinami je ze západu střeženo Strážkami, z východu stíněno Domaninami a Svatojánkem.

Aktuálně

Pozvánka na zasedání ZO Šitbořice

dne 21.9.2016 v 19:00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

12. 09. 2016 | Úřední deska

Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků)

Společnost E.ON upozorňuje vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků) na dodržování povinností vypývajících ze zákona č. 458/2000 Sb.

08. 09. 2016 | Info pro občany

Obecní úřad Šitbořice oznamuje

V týdnu od 5.9.2016 do 11.9.2016 se na matrice v Šitbořicích nebude z důvodu nemoci úřadovat

05. 09. 2016 | Info pro občany

Upozornění pro veřejnost

Epidemie infekční žloutenky - virové hepatitidy typu A

05. 09. 2016 | Info pro občany

Informace o počtu a sídle volebního okrsku

pro volby do zastupitelstev krajů ve dnech 7. a 8. října 2016

23. 08. 2016 | Úřední deska

Obecní úřad Šitbořice oznamuje

V týdnu od 15. do 19. srpna 2016 se nebude na matrice v Šitbořicích úřadovat.

12. 08. 2016 | Info pro občany

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

pro volby do zastupitelstev krajů ve dnech 7. a 8. října 2016

08. 08. 2016 | Úřední deska

Zápis č. 12 ze ZO Šitbořice

ze dne 27.06.2016

03. 08. 2016 | Zápisy z jednání

archiv