Šitbořice

Obec Šitbořice

Šitbořice leží 25 kilometrů jihovýchodně od Brna, v místech, kde se Dyjskosvratecký úval mění v úpatí Ždánického lesa. Údolí rozbíhající se do prudkých kopců neširokými úžlabinami je ze západu střeženo Strážkami, z východu stíněno Domaninami a Svatojánkem.

Aktuálně

Zápis č. 15 ze ZO Šitbořice

ze dne 20.12.2016

13. 01. 2017 | Zápisy z jednání

Nařízení Státní veterinární správy

Mimořádná veterinární opatření

13. 01. 2017 | Úřední deska

Obecní úřad Šitbořice oznamuje

Dne 9.1.2017 se nebude na matrice v Šitbořicích úřadovat

05. 01. 2017 | Info pro občany

Obecní úřad Šitbořice oznamuje

Dne 5.12.2016 se nebude na matrice v Šitbořicích úřadovat.

29. 11. 2016 | Info pro občany

Zápis č. 14 ze ZO Šitbořice

ze dne 26.10.2016

28. 11. 2016 | Zápisy z jednání

Doporučení k prevenci přenosu infekční žloutenky

Krajská hygienická stanice Brno

28. 11. 2016 | Úřední deska

archiv