Šitbořice

Obec Šitbořice

Šitbořice leží 25 kilometrů jihovýchodně od Brna, v místech, kde se Dyjskosvratecký úval mění v úpatí Ždánického lesa. Údolí rozbíhající se do prudkých kopců neširokými úžlabinami je ze západu střeženo Strážkami, z východu stíněno Domaninami a Svatojánkem.

Aktuálně

Veřejná vyhláška

Oznámení OOP-stanovení přechodné úoravy provozu na pozemních komunikacích

20. 05. 2019 | Úřední deska

Veřejná vyhláška

Oznámemí OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

20. 05. 2019 | Úřední deska

Firma E.ON oznamuje

odečty elektroměrů od 8. do 18.5.2019

03. 05. 2019 | Info pro občany

Veřejná vyhláška

Daň z nemovitých věcí na rok 2019

26. 04. 2019 | Úřední deska

archiv