Šitbořice

Obec Šitbořice

Šitbořice leží 25 kilometrů jihovýchodně od Brna, v místech, kde se Dyjskosvratecký úval mění v úpatí Ždánického lesa. Údolí rozbíhající se do prudkých kopců neširokými úžlabinami je ze západu střeženo Strážkami, z východu stíněno Domaninami a Svatojánkem.

Aktuálně

VaK oznamují

Zapisování stavu vodoměrů od 18. do 22. 9.2017

18. 09. 2017 | Info pro občany

Zápis č. 18 ze ZO Šitbořice

ze dne 23.08.2017

13. 09. 2017 | Zápisy z jednání

Obecní úřad Šitbořice upozorňuje

na končící smlouvy na pronájem hrobového místa

08. 09. 2017 | Info pro občany

Pozvánka na dětský den s hasiči

Pozvánka na dětský den „S HASIČI SE UČÍME PRO ŽIVOT“

07. 09. 2017 | Kultura

archiv