Šitbořice

Obec Šitbořice

Šitbořice leží 25 kilometrů jihovýchodně od Brna, v místech, kde se Dyjskosvratecký úval mění v úpatí Ždánického lesa. Údolí rozbíhající se do prudkých kopců neširokými úžlabinami je ze západu střeženo Strážkami, z východu stíněno Domaninami a Svatojánkem.

Aktuálně

Zápis č. 20 ze ZO Šitbořice

ze dne 09.11.2017

07. 12. 2017 | Zápisy z jednání

Obecní úřad informuje

Uzavírání smluv s novým provozovatelem na dodávku pitné vody

23. 11. 2017 | Info pro občany

Obecní úřad Šitbořice upozorňuje

na končící smlouvy na pronájem hrobového místa

08. 11. 2017 | Info pro občany

Zápis č. 19 ze ZO Šitbořice

ze dne 27.09.2017

01. 11. 2017 | Zápisy z jednání

archiv