Šitbořice

Obec Šitbořice

Šitbořice leží 25 kilometrů jihovýchodně od Brna, v místech, kde se Dyjskosvratecký úval mění v úpatí Ždánického lesa. Údolí rozbíhající se do prudkých kopců neširokými úžlabinami je ze západu střeženo Strážkami, z východu stíněno Domaninami a Svatojánkem.

Aktuálně

Obecní úřad Šitbořice oznamuje

Dne 30.4.2018 se nebude na OÚ v Šitbořicích úřadovat

23. 04. 2018 | Info pro občany

Odečty vodoměrů

23.-27.4.2018

17. 04. 2018 | Info pro občany

Zápis č. 24 ze ZO Šitbořice

ze dne 14.03.2018

04. 04. 2018 | Zápisy z jednání

Zápis č. 23 ze ZO Šitbořice

ze dne 28.02.2018

04. 04. 2018 | Zápisy z jednání

archiv