Šitbořice

Obec Šitbořice

Šitbořice leží 25 kilometrů jihovýchodně od Brna, v místech, kde se Dyjskosvratecký úval mění v úpatí Ždánického lesa. Údolí rozbíhající se do prudkých kopců neširokými úžlabinami je ze západu střeženo Strážkami, z východu stíněno Domaninami a Svatojánkem.

Aktuálně

Zápis č. 26 ze ZO Šitbořice

ze dne 23.05.2018

04. 06. 2018 | Zápisy z jednání

Sdělení

pověřenec na ochranu osobních údajů

24. 05. 2018 | Úřední deska

Výběrové řízení

vedoucí ŠJ a účetní ZŠ

22. 05. 2018 | Info pro občany

archiv