Šitbořice

Obec Šitbořice

Šitbořice leží 25 kilometrů jihovýchodně od Brna, v místech, kde se Dyjskosvratecký úval mění v úpatí Ždánického lesa. Údolí rozbíhající se do prudkých kopců neširokými úžlabinami je ze západu střeženo Strážkami, z východu stíněno Domaninami a Svatojánkem.

Aktuálně

Zápis č. 6 ze ZO Šitbořice

ze dne 22.6.2015

09. 07. 2015 | Zápisy z jednání

Rozhodnutí

hejtmana Jihomoravského kraje č. 1/2015 ze dne 3.7.2015 o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

08. 07. 2015 | Úřední deska

Pozvánka na zasedání ZO Šitbořice

dne 2.7.2019 v 19:00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

24. 06. 2015 | Úřední deska

Záměr obce na pacht

společenského domu Orlovna, ulice Osvobození č.p. 403, Šitbořice

16. 06. 2015 | Úřední deska

Pozvánka na zasedání ZO Šitbořice

dne 22.06.2019 v 19:00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

12. 06. 2015 | Úřední deska

archiv