Šitbořice

Obec Šitbořice

Šitbořice leží 25 kilometrů jihovýchodně od Brna, v místech, kde se Dyjskosvratecký úval mění v úpatí Ždánického lesa. Údolí rozbíhající se do prudkých kopců neširokými úžlabinami je ze západu střeženo Strážkami, z východu stíněno Domaninami a Svatojánkem.

Aktuálně

DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

7. října 2015 od 10:00 do 14:30 hod., Hustopeče, Dukelské nám. (tržiště u gymnázia)

29. 09. 2015 | Info pro občany

Pozvánka na zasedání ZO Šitbořice

dne 29.9.2015 v 19:00 hod. v obřadní síni OÚ Śitbořice

21. 09. 2015 | Úřední deska

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

dne 21.08.2015 od 7:30 do 14:30 hodin

03. 08. 2015 | Úřední deska

archiv