Šitbořice

Obec Šitbořice

Šitbořice leží 25 kilometrů jihovýchodně od Brna, v místech, kde se Dyjskosvratecký úval mění v úpatí Ždánického lesa. Údolí rozbíhající se do prudkých kopců neširokými úžlabinami je ze západu střeženo Strážkami, z východu stíněno Domaninami a Svatojánkem.

Aktuálně

Zápis č. 2 ze ZO Šitbořice

ze dne 13.11.2014

19. 12. 2014 | Zápisy z jednání

Pozvánka na zasedání ZO Šitbořice

v pondělí 15.12.2014 v 19:00 hod.

05. 12. 2014 | Úřední deska

Pozvánka

na ZO Šitbořice dne 13.11.2014 v 19:00 hod.

05. 11. 2014 | Úřední deska

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného ZO Šitbořice

dne 3.11.2014 v 18:00 hod. v sále společenského domu Orlovna Šitbořice

24. 10. 2014 | Úřední deska

archiv