Šitbořice

Obec Šitbořice

Šitbořice leží 25 kilometrů jihovýchodně od Brna, v místech, kde se Dyjskosvratecký úval mění v úpatí Ždánického lesa. Údolí rozbíhající se do prudkých kopců neširokými úžlabinami je ze západu střeženo Strážkami, z východu stíněno Domaninami a Svatojánkem.

Aktuálně

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Městský úřad Hustopeče

20. 04. 2016 | Info pro občany

Zápis č. 10 ze ZO Šitbořice

ze dne 17.02.2016

20. 04. 2016 | Zápisy z jednání

Upozornění finančního úřadu

na nutnost navýšení inkasního limitu SIPO

14. 04. 2016 | Info pro občany

archiv