Šitbořice

Obec Šitbořice

Šitbořice leží 25 kilometrů jihovýchodně od Brna, v místech, kde se Dyjskosvratecký úval mění v úpatí Ždánického lesa. Údolí rozbíhající se do prudkých kopců neširokými úžlabinami je ze západu střeženo Strážkami, z východu stíněno Domaninami a Svatojánkem.

Aktuálně

Zápis č. 21 ze ZO Šitbořice

ze dne 14.12.2017

18. 01. 2018 | Zápisy z jednání

Obecní úřad Šitbořice oznamuje

Ve dnech 17. a 22. ledna 2018 se na matrice v Šitbořicích nebude úřadovat

15. 01. 2018 | Info pro občany

Výsledky 1. kola volby prezidenta České Republiky v obci Šitbořice

konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018 v obci Šitbořice

13. 01. 2018 | Z radnice

archiv