Categories: Info pro občany
      Date: 12. 12. 2013 10:08
     Title: Katastrální úřad informuje

Katastrální pracoviště Hustopeče informuje občany o poslední možnosti (do konce roku 2013) bezplatně nahlásit katastrálnímu úřadu tyto změny:

- výmaz věcného břemene (vlastníkům váznou na listech vlastnictví zemřelí břemeníci - vlastníci mají doma úmrtní listy, které jsou přílohou k žádosti o výmaz věcného břemene)

- výmaz zástavního práva (vlastníkům váznou na listech vlastnictví zástavní práva, která už byla splacena a vlastníci mají doma "potvrzení o splacení úvěru" - "potvrzení o zániku zástavního práva" a nedodali ho na katastrální úřad)

- nezapsané stavby (kdy vlastníci mají doma kolaudační rozhodnutí, ale i stavební povolení - pokud se jedná jen o stavby rozestavěné) - katastrální úřad takto eviduje pouze stavební parcelu - bez stavby

skryj: 0