Categories: Info pro občany
      Date: 09. 08. 2013 09:17
     Title: Klub historie obce Šitbořice

Ke 100. výročí posvěcení kostela v Šitbořicích bude uspořádána v obecním muzeu výstava fotografií na téma  100  LET  ŽIVOTA V  NAŠÍ  FARNOSTI.  Klub historie proto žádá občany o zapůjčení starých fotografií nebo jiných materiálů, které dokumentují dění v naší farnosti. Jedná se o fotky 1. sv. přijímání, biřmování, svatby, křtu i pohřbu v kostele apod. Fotografie naskenujeme a vrátíme. Fotky je možno přinést na obecní úřad p. Kaňové nebo kronikáři obce panu J. Zelinkovi, Nikolčická 381. Děkujeme.

skryj: 0