Categories: Info pro občany
      Date: 08. 08. 2012 17:20
     Title: Třídění odpadu

Vážení občané,
V sekci "RŮZNÉ" na hlavní stránce, byla přidána nová rubrika "TŘÍDĚNÍ ODPADU".
Tam najdete vše související a potřebné se zavedením nového systému nakládání s opdady v naší obci.
Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří se do tohoto systému zapojili, ale i těm, kteří se zapojí později.
První výsledky nového systému třídění předčily veškeré očekávání a množství vytříděného odpadu s každým novým svozem celkem razantně roste. Je to dobré znamení, že mnoho občanů k tomuto přistupuje zodpovědně a za to Vám všem patří dík.
Celkové výsledky a porovnání s měsíci před zavedením tohoto systému a nyní zpracovává Ing. Staňka (autor projektu) a brzy s nimi budete seznámeni.