Categories: Info pro občany
      Date: 06. 12. 2011 20:11
     Title: Nové občanské průkazy

V souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona o občanských průkazech dochází k některým zásadním změnám ve vydávání občanských průkazů od 1.1.2012, a to např:

Od 1.1.2012 se budou vydávat nové typy tzv. elektronických občanských průkazů, a to:

 

Stávající občanské průkazy zůstávají v platnosti, není nařízena žádná povinná výměna za nové typy OP.

Na Obecním úřadu Šitbořice se od 01.12.2011 nepodávají žádosti o občanské průkazy.

Nejbližším místem pro podání žádosti o OP je Městský úřad Hustopeče, odbor správní.

skryj: 0