Zastupitelstvo

Zastupitelstvo obce Šitbořice má 15 členů, rada obce 5 členů.

Členové obecního zastupitelstva

Starosta

 • Antonín Lengál

Místostarosta

 • Milan Němeček

Členové rady obce

 • Martin Konečný
 • Jiří Daniel
 • Ing. Jiří Kaňa

Členové zastupitelstva

 • Ing. Roman Guráň
 • Jarmila Cagášková
 • Jana Lejsková
 • Ing. Robert Zvolánek
 • Ing. Josef Zelinka
 • Jaroslav Konečný
 • Jiří Nevídal
 • Renata Stříbrnská
 • Pavel Relich
 • Pavel Viktorin

Finanční výbor

 • Jana Lejsková – předsedkyně
 • Ing. Roman Guráň
 • Ing. Robert Zvolánek

Kontrolní výbor

 • Pavel Viktorin – předseda
 • Ing. Terezie Matýšková
 • Jiří Nevídal
 • Ing. Miloslav Jelínek
 • Pavel Relich

Komise životního prostředí

 • Renata Stříbrnská - předsedkyně
 • Jaroslav Konečný
 • Růžena Stehlíková

Komise kulturní a školská

 • Jarmila Cagášková - předsedkyně
 • Blanka Burešová
 • Jana Urbánková