Zastupitelstvo

Zastupitelstvo obce Šitbořice má 15 členů, rada obce 5 členů.

Členové obecního zastupitelstva

Starosta

 • Antonín Lengál

Místostarostka

 • Jarmila Cagášková

Členové rady obce

 • Jana Lejsková
 • Ing. Jiří Kaňa
 • Jiří Daniel

Členové zastupitelstva

 • Ing. Roman Guráň
 • Jiří Nevídal
 • Milan Němeček
 • Ing. Robert Zvolánek
 • Mgr. Lukáš Franěk
 • Ing. Terezie Matýšková
 • Ing. Jiří Nevídal
 • Renata Stříbrnská
 • Pavel Relich
 • Pavel Viktorin

Finanční výbor

 • Jana Lejsková – předsedkyně
 • Jiří Nevídal
 • Ing. Lenka Kadlecová

Kontrolní výbor

 • Pavel Viktorin – předseda
 • Ing. Terezie Matýšková
 • Pavel Relich
 • Ing. Robert Zvolánek
 • Mgr. Ivana Ludíková

Komise životního prostředí

 • Mgr. Lukáš Franěk - předseda
 • Ing. Jiří Nevídal
 • Ing. Ondřej Valíček

Komise kulturní a školská

 • Renata Stříbrnská - předsedkyně
 • Petra Němečková
 • Jana Urbánková