Úhrady za poskytování informací

Poskytování informací pro žadatele o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací se řídí níže uvedeným sazebníkem.

Údaje z počítače: tisk na PC tiskárně

- černobílý     6,- Kč/strana

- barevný    10,- Kč/strana

kopírování na disketu 3,5“        5,- Kč/1 Ks

disketa 3,5“                                18,- Kč/1 Ks

odeslání informace e-mailem     1,- Kč/strana A4

Fax: 1 stránka       35,- Kč

za každou další stránku   15,- Kč

Telefonické hovory: řídí se platnými sazbami operátora

Poštovné: řídí se platnými cenami České pošty

Sazba za práci pracovníka Obecního úřadu, která je spojena s vyhledáním a zpracováním předmětných informací: Za každou, i započatou čtvrthodinu práce 50,- Kč

Pokud souhrnná cena za výše uvedené úkony nepřesáhne částku 10,- Kč, tak se zaplacení této částky nevyžaduje.