Příspěvkové organizace a jiné organizace

Základní škola Šitbořice, okres Břeclav, příspěvková organizace

Mateřská škola Šitbořice, okres Břeclav, příspěvková organizace