Případné platby lze poukázat

Případné platby lze poukázat: KB a.s. Hustopeče, číslo účtu: 4121651/0100