Povinné informace

Územní plán

Územní plán obce Šitbořice

Veřejnoprávní smlouva

Uzavření VPS na úseku sociálně-právní ochrany dětí

Veřejnoprávní smlouva

Uzavření VPS na úseku projednávání přestupků

Informace dle GDPR

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

.