Historie kolové

TJ Sokol Šitbořice ve spolupráci s obcí Šitbořice a Favoritem Brno pořádá každoročně v únoru TURNAJ MISTRŮ SVĚTA.

S nápadem založení oddílu kolové v Šitbořicích přišel v roce 1991 pan Antonín Petrovský z Brna. Byl hlavním organizátorem několika ročníků mezinárodních turnajů v kolové, které se v Šitbořicích hrají pravidelně od roku 1988.

V lednu roku 1992 se sešlo několik příznivců kolové a několik otců dětí ve věku 9 až 12 let a dohodlo se na založení oddílu při Tělovýchovné jednotě Sokol. Zakládajícími členy byli:

 • Josef Bulla
 • Zdeněk Hladůvka
 • Jiří Kurdiovský
 • Zdeněk Nekvapil
 • Milan Němeček
 • Jan Nevídal
 • Josef Rozkydal
 • Jan Zelinka

Předsedou byl zvolen Jan Zelinka, pokladníkem Josef Bulla a jednatelem Zdeněk Nekvapil.

Začátky byly velmi těžké. Nebyla žádná kola, chyběly zkušenosti, byla jen vůle a chuť jít do toho. Časem jsme zjistili, že v nedalekém Medlově, kde asi v polovině osmdesátých let oddíl kolové zanikl, mají ještě nějaká kola. Jan Zelinka a Zdeněk Hladůvka se tam ihned vydali a navštívili pana Trechu, který kolovou v Medlově vedl. Ten pomohl důležitými informacemi jeho syn, bývalý hráč, zapůjčil do Šitbořic kolo značky MIFA. To bylo pro začátek jediné kolo na kterém se dalo jezdit a děti se na něm střídaly. V Malešovicích, obci vedle Medlova, jsme získali pět zrezivělých rámů a další náhradní díly. Po značném úsilí některých otců byla tato kola zprovozněna a šitbořští mladí hráči měli konečně na čem hrát. Prvními hráči, kteří začali hrát kolovou v Šitbořicích byli:

 • Zdenek Hladůvka
 • Jiří Kurdiovský
 • Petr Kurdiovský
 • Jan Nevídal
 • Jiří Nevídal
 • Jiří Nevídal
 • Jan Zelinka
 • Martin Zelinka

Škoda, že nikdo z průkopníků nevydržel u kolové do dnešních dnů.

22. března 1992 byla na svaz cyklistiky, tehdy pod názvem „Českomoravský”, zaslána přihláška k registraci šitbořského oddílu což bylo následně potvrzeno pod evidenčním číslem 614. Za oficiální datum vzniku našeho oddílu je tedy považován 22. březen 1992.