Včelaři

Včelaři ze Šitbořic

V současnosti (2017) včelaří v Šitbořicích 15 včelařů, kteří chovají celkem přes 120 včelstev. Většinu včelařů sdružuje Základní organizace Českého svazu včelařů Diváky, pod kterou spadají 3 obce – Diváky, Nikolčice a Šitbořice.

Zavčelení v Šitbořicích je přes 10 včelstev/km2, přičemž průměrné zavčelení v České republice je kolem 7 včelstev/km2.

Zabýváme se chovem včely medonosné (Apis mellifera L., 1758), která patří mezi blanokřídlý hmyz. V dnešní době se včely chovají v nástavkových úlech, které mají rozebíratelné dílo. Jedno včelstvo tvoří téměř vždy 1 matka, 15.000 – 60.000 dělnic a přes léto několik stovek trubců.

Význam včel

Význam včel spočívá především v jejich opylovací činnosti. I když samotářské včely a čmeláci jsou také zdatní opylovači, tak včela medonosná opylí přibližně 95% všech entomofilních (hmyzosnubných) rostlin. Pro zdárné opylení rostlin je vhodné rovnoměrné rozmístění včel v krajině - efektivní akční rádius včel je kolem 3 km.

Včely produkují med, pyl, vosk, propolis, mateří kašičku a včelí jed. Nejznámějším produktem včel je med, který dělíme na květový a medovicový. Květový med pochází z nektaru rostlin. Květový med můžeme získávat druhový – akátový, řepkový, pohankový, jetelový, slunečnicový, … Medovicový (lesní) med dostáváme díky producentům medovice (mšice, mery, …). Producenti medovice nabodávají rostlinná pletiva, sají mízu a spotřebovávají především bílkoviny. Přebytečné cukry ve formě roztoku vylučují z těla ven. Tento roztok (medovici) potom včelky sbírají a dále zpracovávají stejně, jako nektar z květů. Přinesenou sladinu (nektar, medovici), která obsahuje kolem 70% vody, včely zahušťují odparem a obohacují o výměšky svých žláz, které jsou bohaté na enzymy. Jakmile klesne obsah vody pod cca 20%, med už je hotový a nekazí se (nehrozí zkvašení).

Od včel je také možné získávat včelí vosk, který se využívá na výrobu mezistěn, svíček, v potravinářství či kosmetice. Pyl je možné konzumovat jako potravinový doplněk, ale je potřebný také pro odchov čmeláků. Propolis, tzv. včelí tmel, je složen z pryskyřice a výměšků žláz včel. Propolis má antivirové, antibakteriální a antimykotické účinky a používá se ve formě mastí či tinktur. Mateří kašička bývá součástí omlazujících krémů a včelí jed se využívá při léčbě alergií.