Mikeš

Klub maminek s dětmi

Klub maminek s dětmi MIKEŠ funguje od roku 2005 v budově staré školy, a to zásluhou projektu farní charity Šitbořice a obce Šitbořice, která poskytla prostory. Díky existenci klubu Mikeš se mohou maminky a děti pravidelně setkávat a vzájemně se obohacovat. Od založení uplynulo 12 let a klubovnou prošlo spoustu dětí a maminek. V současné době klub Mikeš navštěvují maminky s dětmi, které ještě nechodí do školky a scházíme se každou středu od 9 do 11 hodin. Rády mezi sebe přivítáme všechny maminky na mateřské dovolené.

Kontakt:

Jana Fraňková +420 775 510 874
Katka Kubalíková +420 776 830 120

Pokud máte zájem využít klubovnu Mikeše pro zájmový kroužek či jiné aktivity, kontaktujte nás.