Chovatelé

 

Historie chovatelství v Šitbořicích.

Organizované chovatelství a založení samotného českého svazu chovatelů drobných hospodářských zvířat se datuje k 1.lednu roku 1963, několika nadšenci z řad občanů. Podle matriky se jednalo o 17 osob z kterých jěště tři žijí a jsou stále členy této organizace. Jedná se o přítele Fraňka Jana bytem V akátkách 279, Nevídal Jan ul. Osvobození 24 a Kaňa Alois ul. Osvobození 317. Byla to organizace bezpříspěvková. Tomu již předcházelo členství některých šitbořických chovatelů v organizaci chovatelů v obci Křepice. V nově založené základní organizaci se členové zabývali chovem čistokrevných zvířat a to drůbeží vodní i hrabavou, králiky, holuby, morčaty a dále chovem koz, nutrií a později chovem exotického ptactva. Oživení základní organizace nastalo ve druhé polovině sedmdesátých let minulého století, kdy vstoupilo do svazu mnoho mladých lidí a začalo se vyrábět vlastní výstavní chovatelská zařízení. Vznikl nový odbor exotářů. V tomto období měla organizace na devadesát členů a byla ve své činnosti velmi aktivní i v rámci MNV (místní národní výbor) a NF (národní fronty). Chovatelé pořádali místní i okresní výstavy, stolní hodnocení, plesy, taneční zábavy, sběr druhotných surovin a atd. V té době se řadila základní organizace k těm lepším na okrese Břeclav. Věděli jsme že poměrná část členů v ZO nechová čistokrevná zvířata ale byli aktivní na pořádaných brigádách a tak i oni dostávali deputát v podobě zrnin za nízkou cenu. Po roce 1989 postihla  samotné chovatelství obrovská krize v podobě odbourání všeho dobrého co pro obyčejného drobnochovatele bylo za ta léta vybudováno. Do popředí se dostaly finance a to nejvíce chovatelství na úrovni hobby nejvíce ublížilo. I po dvaceti letech se těžce základní organizace v rámci české rupubliky z tohoto problému dostávají.

Současné chovatelství v Šitbořicích.

Po těch všech nakladených nástrahách chovatelům zůstalata hrstka těch nejvěrnějších a snaží se udržet drobnochovatelství pro budoucí generace. Vždyť chov těchto zvířat je kulturní památkou každého demokratického státu a nejvíce by měl k uchování tohoto krásného koníčka být nápomocen zase jenom stát. Ta hrstka šitbiřických chovatelů aby mohla svůj koníček dále rozvíjet, musela vstoupit ve svých odbornostech do chovatelských klubů v rámci české republiky. Jedná se o králikáře přítele Vozdeckého Františka ul. Osvobození 78 a Stejskala Antonína ul. Mlýnská 519. Sídla jijech chovatelských klubů se nachází ve městech Nová Paka a Kolín. Holubáři, přítel Kaňa Pavel a Studýnka Jiří mají sídla svých klubů v Postoloprtech u Loun a v Horoměřicích u Prahy. Tyto speciální kluby mají svoje až třídenní výstavy ve výstavních halách měst Kolín-Štítary, Hradec Králové-Plačice, Lysá nad Labem, Holice v Čechách a Čáslavi. Na těchto klubových výstavách se nominujem na výstavy národní, celostátní a mezinárodní evropské. Vystavovat zvířata na domácí anebo mezinárodní půdě je otázkou vysokých nákladů spojených s financemi. Pokud vás chovatelství chytne natolik, jako je to případ náš, tak tomu se říká DROGA. Naše zvířata se presentovala na evropských výstavách v Rakousku, Německu a v loňském roce jsme reprezentovali naši republiku, okres i obec Šitbořice na evropské výstavě v areálu výstaviště agrokomplexu Nitra. Jenom tak pro zajímavost: v Nitře bylo vystaveno 26 tisíc zvířat a pro srovnání v roce 2006 v Lipsku na evropské výstavě na 64 tisíc kusů. Tu atmosféru velkých národních výstav na kterých vystavujeme ať je to Praha-Letňany, Lysá nad Labem, Přerov, Brno-BVV, tak tu bych vám přál zažít a mnoho zvás změní na králíkáře, holubáře, drůbežáře názor a rozšíří naše chovatelské řady. Po loňských volbách do ústředních orgánů v Praze si slibujeme od nových a hlavně mladých funkcionářů rozmach a rozkvět českého chovatelství na všech úrovních rajonizace naší české republiky.

Jednatel ZO ČSCH Šitbořice

Jiří Studýnka

 

 

 

 

Více fotografií si můžete prohlédnout zde