Základní škola

V Šitbořicích je úplná základní škola  pro děti 1. – 9. ročníku.

Základní škola Šitbořice  vyučuje  podle Školního vzdělávacího programu  s motivačním

názvem  „Vzdělání na dlani“.

Součástí  školy je školní družina, školní klub a školní jídelna.

 

Priority Základní školy Šitbořice

Motivující prostředí pro vzdělávání dítěte

Kvalifikovaný tým učitelů

Efektivní metody výuky s využitím moderních technologií

Výuka angličtiny již od 2. ročníku

Úspěchy v  regionálních i celostátních soutěžích

Zapojení žáků do mezinárodního matematického projektu

 

Mezinárodní korespondenční program pro žáky v anglickém jazyce

Škola zajišťuje žákům individuální přístup  a potřebnou dopomoc

Účinný systém  prevence a  žolíkový motivační program

Nepřeplněné třídy  -  průměrně 17  žáků  ve třídě

Zaměření na všestranný fyzický rozvoj dětí

Velké  přestávky na školním dvoře

Žáci ZŠ Šitbořice se dostávají na prestižní střední školy a dosahují předních umístění v rámci

ČR v naukových i sportovních soutěžích

 

Škola přijímá žáky do kteréhokoliv ročníku  i během školního roku

Máme dobré zkušenosti s žáky, kteří přestoupili z jiných škol

Pro dojíždějící je přizpůsoben pobyt ve škole dle jízdního řádu

 

Název: „Základní škola Šitbořice, okres Břeclav, příspěvková organizace“

Adresa: Nikolčická 531, PSČ 691 76, Šitbořice

Kontakty:

Telefon: 519 421 345

E-mail: zs.sitborice@seznam.cz

 

Webovou prezentaci Základní školy Šitbořice naleznete zde