Mateřská škola

Mateřská škola v Šitbořicích je zaměřena na zdravý životní styl, doplňuje rodinnou výchovu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mateřská škola byla založena 6.9.1961, nová budova byla uvedena do provozu v roce 1972, přístavba s jídelnou v roce 1980. Je umístěna ve středu obce, je velmi prostorná, obklopená velkou plochou školní zahrady. Mateřská škola je státní zařízení, zřizovatelem je Obec Šitbořice. Do sítě škol a školských zařízení je zařazena od 27. 1. 1996 .Od 1. 1. 2003 je v právní subjektivitě, je příspěvkovou organizací.

Název subjektu je: Mateřská škola Šitbořice, okres Břeclav, příspěvková organizace.

Pedagogickou činnost zajišťuje ředitelka a tři učitelky, provozní zaměstnanci jsou tři, kolektiv je stabilní, od roku 2002 se nezměnil.

Součástí mateřské školy je jídelna, ve vlastní kuchyni se připravují svačinky a obědy pro přítomné děti.

Mateřská škola je dvoutřídní,třídy jsou rozlišené podle barev na žlutou a oranžovou. Obě třídy jsou rovnocenné, věkově homogenní, počet dětí na třídu je 24.

Předškolní vzdělávání vychází z „Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání“ a „Kurikula podpory zdraví“.

Motto: „Jen si děti všimněte, co je krásy na světě!“

Cílem je poskytovat dětem dostatek podnětů pro všestranný harmonický rozvoj jejich osobnosti, podporovat jejich zájem o získávání nových poznatků, řídit se desaterem humanistické výchovy, zaměřit se na zdravý životní styl, vychovávat zdravé, šťastné a všestranně rozvinuté osobnosti, které si budou vážit sebe i ostatních kolem sebe.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nové chodníky u MŠ.

V období prázdnin byly vybudované nové chodníky u mateřské školy, byla pořízena nová vstupní brána. Celkově se zlepšil vzhled mateřské školy a hlavně bezpečnost dětí i ostatních občanů. Za to patří poděkování vedení obce.

Internetové stránky MŠ Šitbořice můžete shlédnout zde.