Tradice

Stavění máje

Stavění máje bylo spojeno s odchodem chlapců na vojnu. Je jimi stavěna jakoby na rozloučenou celé vesnici. Posledního dubna odpoledne se na návsi scházejí obyvatelé vesnice a jejich hosté, aby se podívali na průvod rekrutů doprovázejících se svými rekrutkami máj přes vesnici za Sokolovnu, kde bude s pomocí všech vztyčena. Dnes se sice již na vojnu nemusí, ale na konci dubna se máj staví stále.