O Raráškovi

Vypravoval Josef Hnilica ze Šitbořic. zapsal Josef Hanák, učitel Z knihy Pověsti z kraje Mrštíků a Herbenova


Šitbořice mají název od pana Ješitbora (Ješutbora), který sídlil na hradě, dnes už úplně zaniklém. Hrad byl tam, kde je nyní střed osady, domy a zahrady, na okrouhlém kopečku, zvaném Hradisko. Byl chráněn palisádovou ohradou. Kolem dokola byl příkop. Nyní je na tom místě mnoho sklepů.

Šitbořický hrad byl opředen různými pověstmi, z nichž ta o raráškovi zní: Rarášek byl létající stvůra, chrlící ohěň. Vypadal prý jako veliká ryba s ohnivým ocasem. Obýval podzemní chodby hradní. Objevoval se v určité měsíce po deváté hodině večer. Obletoval hrad, Zámeček, Domaniny a Rovinku. S hodinou půlnoční se zase vracel do svých skrýší.

Byl postrachem všech malých dětí, ale i mnohých dospělích lidí, kteří se zdržovali delší dobu po setmění nablízku hradiska.

Tak jednou se pozdržel delší dobu v blízkosti Hradisku po klekání jeden soused, dnes už dávno zemřelý. Tu za ohromného šumotu vyletěl rarášek. Chrlil oheň z tlamy a zanechával za sebou ohnivou dráhu ve směru k Těšanům, kde zapadl za kopec Strážky.

Soused ustrašen, dolekán a uřícen přiběhl domů jako hoch se zprávou, co viděl. Ulehl a dlouho ležel nemocen z toho vidění. A od těch dob se stal rarášek postrachem všech, kteří se zdržovali u Hradiska pozdě večer po klekání. A přece rarášek žádnému nic zlého neudělal.