Pověsti

O Čarodějnici

Vypravoval Eduard Konečný, zapsal Josef Konečný
Z knihy Pověsti z kraje Mrštíků a Herbenova

O Hastrmanech

1. povídku vypravoval Eduard Konečný. Zapsal Josef Konečný, posluchač hospodářské školy v Kloboukách
2. a 3. povídku vypravovala B. Nevídalová ze Šitbořic. Zapsala M. Matýšková, učitelka Z knihy Pověsti z kraje Mrštíků a Herbenova

O Hraničním kameni

Vypravoval Rudolf Matýšek ze Šitbořic. Zapsala Terezie Matýšková, učitelka Z knihy Pověsti z kraje Mrštíků a Herbenova

O Raráškovi

Vypravoval Josef Hnilica ze Šitbořic. zapsal Josef Hanák, učitel Z knihy Pověsti z kraje Mrštíků a Herbenova

U Svatého Petra

Vypravoval Jan Vozdecký ze Šitbořic. Zapsal Josef Rozkydal, posluchač hospodářské školy v Kloboukách Z knihy Pověsti z kraje Mrštíků a Herbenova

Pozvánka na košt

Karel Hanák, Vinařský obzor č. 6/2001, str. 272 V Šitbořicích je asi 600 menších sklepů na víno. Většinou jsou využívané malými vinaři a tvoří samostatné části obce. Tyto mají své jména, jako například Hradisko, na Pětince, na Třech sklepech, na Zámečku a ve Svatojánku.