Kronika

Dobytčí pojišťovna

Z několika důvodů se naši občané usnesli založit v Šitbořicích vlastní dobytčí pojišťovnu a tak si navzájem vypomáhat v případě pádu dobytka.

Vzpomínky na neštěstí

Ve starých dobách téměř po každém vpádu nepřátel nastala velká bída a hladomor. Ne všechny neštěstí a vpády se dostaly až do Šitbořic.

Potravní spolek

Rozvoj zemědělské výroby nastal po zrušení roboty. Po roce 1848 se změnil celý hospodářský život na vesnici.

Rychlá náprava špatného vína

Ing. Antonín Konečný, Vinařský obzor č. 5/2001, str. 236 V roce 1948 jsem byl na vojně v Brně a tak jsem mohl skoro každou neděli jezdit domů do Šitbořic. Toho roku bylo málo vína, a tak se ve velkém vyráběly takzvané druháky a kvasničáky.

Vzpomínky na válku

Těžké období prožili obyvatelé Šitbořic v době nacistické okupace, a především za válečných událostí v dubnu 1945. Po připojení Hustopečí k Velkoněmecké říši byly Šitbořice včleněny pod okresní úřad Hodonín.