Funkcionáři obce

Funkcionáři na obci tak, jak je možno sledovat podle zachovalých obecních „Počtů”.

 • Roku 1780 se připomíná: burkmistr Lejska
 • 1785 – 1787: purkmistr Augustin Zaubek
 • 1788 – 1789: pudmistr Martin Kania
 • Rok 1799: pudmistr Augustin Zaubek, rychtář František Ryšavý, ouřední Matýs Drabálek a Matýs Sáček
 • Rok 1802: pudmistr Josef Kania, rychtář Augustin Zaubek, ouřední Matýs Sáček a Jiřik Kocman
 • Rok 1804: pudmistr Josef Kania (2 měsíce) a Martin Kania, rychtář Josef Kania, ouřední Matýs Sáček a Jiřik Kocman
 • Rok 1806: pudmistr Martin Kania, rychtář Josef Kania, ouřední Matýs Sáček a Jiřik Kocman
 • Rok 1817: pudmistr Johanes Zoubek, rychtář Josef Kaňa, ouřední Jiřík Kocman a Hermín Ryšavý
 • Rok 1818: pudmistr Johanes Zoubek, rychtář Josef Kaňa, ouřední Jiřik Kocman a Frantz Rozsíval
 • Rok 1820: pudmistr Frantz Rozsíval, rychtář Josef Kania, ouřední Jiřik Kocman a Jakub Vozdecký
 • Rok 1822: pudmistr Martin Kania, rychtář Josef Kania, ouřední Matýs Kocman a Jakub Matýšek
 • Rok 1833: pudmistr Matěj Kocman, rychtář Josef Kania, ouřední Jakub Vozdecký a Jakub Matýšek

Po roce 1848 se představený obce nazývá zprvu ještě pudmistr a pak přednosta obce. Až za první republiky se mu říkalo starosta.

 • Rok 1857 se připomíná: pudmistr Jan Navrátil, radní Josef Konečný a Tomáš Zoubek, výboři Frantz Urbánek, Jakub Nevídal, Ondřej Navrátil, Martin Vozdecký, Tomáš Kocman a Mikuláš Němeček
 • Rok 1859: přednosta Ján Navrátil, radní Frantz Konečný, Tomáš Zoubek a Matouš Lejska, výboři Tomáš Franěk, Josef Konečný, Martin Vozdecký, Jakub Nevídal, Karel Pivoňka, Ondřej Navrátil a Johan Kaňa
 • Rok 1888: starosta Pavel Zoubek, radní František Holcapfl, Václav Krupička a Josef Hladůvka
 • 19. 12. 1891: starosta František Holcapfl, radní Jan Konečný, Jiljí Konečný a Václav Krupička
 • prosinec 1894: starosta František Holcapfl, radní Jan Konečný, Josef Hladůvka a Tomáš Drabálek
 • 30. 12. 1897: starosta Cyril Němeček, radní Antonín Hnilica, Josef Hladůvka a Jiljí Konečný
 • leden 1901: starosta Cyril Němeček, radní František Konečný, Benedikt Vokál a Jan Klein
 • Rok 1904: starosta Jiljí Viktorin, radní František Konečný, Benedikt Vokál a František Vozdecký
 • Rok 1907: starosta Jiljí Viktorin, radní, František Konečný, Benedikt Vokál a František Vozdecký
 • Rok 1910: starosta František Vozdecký, radní Metoděj Franěk, Ondřej Hladůvka a František Nevídal
 • Rok 1913: starosta František Vozdecký, radní Metoděj Franěk, Ondřej Hladůvka a František Nevídal
 • červen 1919: starosta František Zoubek, náměstek starosty Josef Valíček a František Holcapfl, radní Rudolf Matýšek, Ferdinand Kaňa, Josef Hladůvka a Antonín Vozdecký
 • Rok 1923: starosta Antonín Viktorin, náměstek starosty Jan Němeček a Alois Urbánek, radní Cyril Tihlařík, Jakub Hanák, Pavel Sáček, Blažej Franěk a Jan Němeček
 • Rok 1927: starosta Antonín Viktorin, náměstek starosty Jan Konečný a Alois Urbánek, radní Cyril Tihlařík, Jakub Hanák, Štěpán Kaňa a Jan Němeček
 • Rok 1931: starosta Josef Valíček, náměstek starosty, Jan Konečný a Cyril Tihlařík, radní Ondřej Stejskal, Alois Urbánek, Václav Vozdecký, Jan Konečný a František Tesař
 • Rok 1938: starosta Josef Valíček, náměstek starosty Ladislav Zelinka a Cyril Tihlařík, radní Alois Konečný, Jan Němeček, Cyril Káňa, Josef Bavlnka a Josef Hanák

Za války 23. prosince 1944 v obecní kanceláři náhle zemřel starosta obce Josef Valíček. Byl starostou 13 let. Po něm úřad starosty zastával I. náměstek starosty Ladislav Zelinka až do května roku 1945, kdy začaly úřadovat MNV – místní národní výbory.

Předsedové MNV

 • 10. květen 1945: Vozdecký Antonín
 • 30. červen 1946: Václav Káňa
 • 5. březen 1948: Jan Rozsíval
 • červenec 1949: František Tesař
 • 22. únor 1950: František Tesař
 • 25. květen 1954: František Tesař
 • 19. květen 1957: Cyril Čapka
 • rok 1959: František Tesař
 • 14. červen 1964: Josef Zoubek
 • rok 1971: Antonín Fulka
 • 16. prosinec 1974: Bohuslav Kemsa
 • 1. 4. 1989: Vladimír Kulíšek
 • 3.11.2006: Antonín Lengál