Historie

Historie obce

Šitbořice leží 25 kilometrů jihovýchodně od Brna. V místech, kde se Dyjskosvratecký úval mění v úpatí Ždánického lesa. Údolí rozbíhající se do prudkých kopců neširokými úžlabinami je ze západu střeženo Strážkami, z východu stíněno Domaninami a Svatojánkem.

Funkcionáři obce

Funkcionáři na obci tak, jak je možno sledovat podle zachovalých obecních „Počtů”.

Hradisko

Uprostřed obce je nevysoký kopec zvaný Hradisko. Tento název je prastarý. Podle pověsti tam prý stával hrádek.

.