Farnost Šitbořice

V letošním roce byla provedena rozsáhlá oprava okolí kostela - nové chodníky, odvodnění a izolace základů proti vlhkosti.

Farnost Šitbořice provozuje svoje vlastní www stránky. Zde je odkaz.