Pozvánka na zasedání ZO Šitbořice

dne 27.6.2016 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

17. 06. 2016 | Úřední deska

  1. Kontrola plnění usnesení
  2. Zpráva o činnosti rady
  3. Rozpočtové opatření č. 7
  4. Výběr dodavatele a schválení smlouvy o dílo na opravu hasičské zbrojnice.
  5. Diskuse
  6. Souhrn usnesení
  7. Závěr

 

Antonín  L e n g á l

starosta obce

 

Vyvěšeno:       17.06.2016

Elektronicky:  17.06.2016

Sňato:

Zpět | Tisk