Veřejná zakázka - obnova hasičské zbrojnice

Obec Šitbořice zveřejňuje výzvu k podání nabídek na zakázku malého rozsahu na obnovu hasičské zbrojnice.

06. 06. 2016 | Úřední deska

Textová část
Návrh smlouvy o dílo
Krycí list
Prohlášení dle §53 a §50
Zpět | Tisk