Veřejná zakázka - vyhotovení PENB obecních budov

Obec Šitbořice vyhlašuje veřejnou zakázku na vyhotovení PENB dvanácti obecních budov, jejichž seznam najdete v této tabulce.
Hodnocena bude celková cena za všechny uvedené objekty nedílně.
Nabídka musí také obsahovat návrh smlouvy o dílo. Ke každé budově požadujeme 2 originální průkazy.
Nabídnutá cena musí být konečná, to znamená se všemi vedlejšími náklady.
Obec neposkytuje zálohu a platba bude provedena do 14.dnů od předání všech průkazů na účet dodavatele.
Nabídky posílejte nejpozději do 13.6.2016 do 16:00 hodin na adresu obce Šitbořice.

Zpět | Tisk