Výběr dodavatele stavebních prací na budově MŠ Šitbořice

Mateřská škola Šitbořice vypisuje veřejnou zakázku na stavební práce na budově MŠ dle slepého rozpočtu, který si můžete stáhnout zde.
Nabídky posílejte v zapečetěné obálce s nápisem "Neotvírat - veřejná zakázka - stavební práce", nejpozději do 6.6.2016 do 16:00 hodin na adresu: Mateřská škola Šitbořice, Školní 485, 69176 Šitbořice.
Nabídka musí obsahovat vyplněný rozpočet, návrh smlouvy o dílo, termín realizace, záruky a platební podmínky.
Investor neposkytuje zálohu a požaduje provedení prací v termínu od 25.7.2016 do 26.8.2016.
V případě potřeby se obracejte na ředitelku MŠ paní Kominackou - tel:776290340.

Zpět | Tisk