Veřejná zakázka - úprava živičného povrchu nátěrem pro taneční účely.

Obec Šitbořice poptává dodavatele na úpravu živičného povrchu nátěrem pro taneční účely.

Požadujeme:
Lokální vysprávka prasklin 20 bm.
Frézování a zbroušení zámků.
Očištění povrchu tlakovou vodou.
Zametení plochy - vysátí nečistot.
3X nátěr akrylátový šedý.
Celková plocha 260m2
Termín zahájení prací je od 31.5.2016 a termín dokončení do 15.6.2016
Prohlídku současného stavu povrchu je možné dohodnout se starostou obce v pracovní době na tel: 608 760 616.

Nabídky posílejte na adresu obce Šitbořice nejpozději do 23.5.2016 do 16:00 hodin.
Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy o dílo, ve které bude uvedena celková cena, platební podmínky a záruka.
Zálohu na práci ani materiál obec neposkytuje.

Zpět | Tisk