Veřejná zakázka - výsadba stromů v obci Šitbořice

Obec Šitbořice poptává dodavatele na výsadbu stromů v obci Šitbořice.
Požadujeme dodávku i výsadbu na určených místech po celé obci.
Součástí nabídky musí být smlouva o dílo s uvedením záruky, celkové ceny a termínem dokončení.
Nabídky přijímáme nejpozději 16.5.2016 do 16:00hodin.
Termín dokončení celého díla je do 10.6.2016.
Případné dotazy lze získat u starosty obce na tel.č. 608 760 616
Slepý rozpočet požadovaných dřevin je zde.

Zpět | Tisk