Poptávka na projektantskou činnost

Obec Šitbořice poptává projektantskou činnost na opravu místní komunikace - příjezdové cesty ke sběrnému dvoru.
Požadujeme zpracování dokumentace pro provedení stavby dle přílohy č.9 vyhlášky č.146/2008 Sb. vč. výkazu výměr a dále zpracování dokumentace pro zadání stavby. Vzhledem k charakteru poptávky je nutná prohlídka terénu a zaměření na místě samém. Termín prohlídky je možné dohodnout se starostou obce na tel. čísle: 608 760 616.
Nabídky budou přijímány na OÚ Šitbořice, Osvobození 92, 69176 nejpozději do 9.5.2016 do 16:00 hodin.

Zpět | Tisk