Výběr dodavatele na zpracování zastavovací studie v obci Šitbořice, lokalita "Za školou".

Obec Šitbořice vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na výběr dodavatele na zpracování zastavovací studie v obci Šitbořice, lokalita "Za školou"

Zadávací podmínky.

Zpět | Tisk