Výzva k podání nabídek na zakázku malého rozsahu - dovybavení Orlovny nábytkem na míru

Obec Šitbořice vyhlašuje výzvu k podání nabídek na zakázku malého rozsahu - dovybavení Orlovny nábytkem na míru.
Jedná se o výrobu sedmi kusů laviček, pěti kusů stolků a barového pultu. Vzhledem k charakteru zakázky a zaměření, je před vypracováním nabídky nutná návštěva na místě samém. Nabídky je nutné doručit nejpozději do 4.3.2016 do 16:00 hodin, na adresu Obce Šitbořice.
Termín návštěvy je možné dohodnout se starostou obce na tel. čísle: 608760616.

Zpět | Tisk