Výzva pro nabídky na zakázku malého rozsahu - inženýrská činnost pro opravu zpevněných ploch na hřbitově

Obec Šitbořice vyhlašuje výzvu k podáná nabídek na zakázku malého rozsahu - inženýrská činnost pro opravu zpevněných ploch na hřbitově.
Požadujeme odborné posouzení současného stavu, zaměření, vypracování technické dokumentace a podání žádosti o podporu z MZe vč. všech příloh. Z tohoto důvodu je před vypracováním nabídky nutná účast na místě samém. Termín je možno dohodnout se starostou obce na tel. čísle: 608760616. Nabídky budou přijímány od 15.1.2016 do 29.1.2016 do 16:00 hodin.

 

Zpět | Tisk