Odměna za třídění odpadu za rok 2015

Oznamujeme, že odměna za třídění odpadu byla občanům, kteří nahlásili svoje číslo účtu, již na tento účet zaslána. Prosíme o provedení kontroly. Zbývající část odměn bude vyplacena v hotovosti ve středu 30.3.2016 v době od 7:00 do 17:00 hodin a ve čtvrtek 31.3.2016 v době od 7:00 do 15:00 hodin na pokladně OÚ Šitbořice. Odměna v hotovosti se bude vyplácet pouze v tyto dny, nevyzvednuté odměny propadají ve prospěch obce.
Zpět | Tisk