Výběrové řízení na opravu učebny v přízemí staré školy

Obec Šitbořice vyhlašuje výběrové řízení na opravu učebny v přízemí staré školy.
Slepý rozpočet si můžete stáhnout zde.
Nabídky doručte v zapečetěné obálce s textem: Neotevírat, veřejná zakázka - Oprava učebny v přízemí staré školy" na adresu:
Obec Šitbořice, Osvobození 92, 69176 Šitbořice, nejpozději do 29.2.2016 do 16:00 hodin.

 

Zpět | Tisk