Výběrové řízení na dovybavení kuchyně Orlovna Šitbořice

Obec Šitbořice vyhlašuje výběrové řízení na dovybavení kuchyně v budově Orlovny.
Zde si stáhněte slepý rozpočet a doplňte ceny.
Svoji nabídku doručte v zapečetěné obálce na adresu: Obec Šitořice, Osvobození 92, 69176 Šitbořice nejpozději do 29.2.2016 do 16:00 hodin.
Obálku s nabídkou označte" Neotvírat, veřejná zakázka - Dovybavení kuchyně Orlovna Šitbořice".
Součástí nabídky musí být návrh kupní smlouvy s uvedením zázuční doby na jednotlivé zboží a maximální lhůta kompletní dodávky ode dne doručení písemné objednávky. Předpokládaný termín objednávky bude 2.3.2016.

 

Zpět | Tisk