OZV obce Šitbořice č. 1/2015

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

15. 12. 2015 | Úřední deska

OZV č. 1/2015
Zpět | Tisk