Komplexní pozemkové úpravy v k.ú Těšany

oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek

23. 10. 2015 | Úřední deska

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Těšany
Zpět | Tisk