Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - Dokončení kanalizace v ul. Tocháčkova

Zadávací podmínky

Slepé rozpočty:

Komunikace
Splašková voda - hlavní řád
Splašková voda - přípojky
Dešťová voda - hlavní řád
Dešťová voda - přípojky
Rekapitulace

 

 

Zpět | Tisk