KoPÚ v k.ú. Těšany

Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků - rozšíření o JPÚ

08. 07. 2015 | Úřední deska

KoPÚ v k.ú.Těšany
Zpět | Tisk