Výzva k podání nabídky na opravu MK "odbočka ulice Výhon"

Obec Šitbořice vyhlašuje výzvu k podání nabídek na opravu místní komunikace "odbočka ulice Výhon" v obci Šitbořice.
Nabídky podávejte formou vyplněného slepého rozpočtu nejpozději do 29.6.2015 do 12:00 hodin na podatelnu OÚ Šitbořice, Osvobození 92, 69176, Šitbořice.
Prohlídku staveniště si můžete dohodnout se starostou obce na tel. 608 760 616.

slepý rorpočet

Zpět | Tisk