Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku - oprava schodiště na ul. Břízová

Obec Šitbořice vyhlašuje soutěž na zakázku malého rozsahu - oprava schodiště na ul. Břízová v obci Šitbořice.

Nabídka musí obsahovat vyplněný slepý rozpočet, který si můžete stáhnout zde, nebo vyzvednout na OÚ Šitbořice.
Součástí nabídky musí být návrh smlouvy o dílo s uvedením délky záruky a termínem dokončení.
Zahájení stavby bude možné od 2.6.2015.
Termín pro podání nabídek je nejpozději do 28.5.2015 do 16:00 hodin.

Zpět | Tisk