Odměna za třídění odpadu za rok 2014

Oznamujeme, že odměna za třídění odpadu byla občanům, kteří nahlásili svoje číslo účtu, již na tento účet zaslána. Prosíme o provedení kontroly. Zbývající část odměn bude vyplacena v hotovosti v pondělí 30.3.2015 v době od 7:00 do 17:00 hodin a v úterý 31.3.2015 v době od 7:00 do 15:00 hodin na pokladně OÚ Šitbořice. Odměna v hotovosti se bude vyplácet pouze v tyto dny, nevyzvednuté odměny propadají ve prospěch obce.

Zpět | Tisk