Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje integrované územní spolupráce (ITI) - předání závěru zjišťovacího řízení podle § 10d

Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje integrované územní spolupráce (ITI) - předání závěru zjišťovacího řízení podle § 10d
Zpět | Tisk