Výzva k podání nabídek na zakázku malého rozsahu "Šitbořice - komunikace".

Obec Šitbořice zveřejňuje výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku Šitbořice - komunikace.
Jedná se o stavbu tří úseků chodníků v celkové délce 251,9m, dále rekonstrukce vozovky v délce 108,6m, vybudování tří přechodů pro chodce včetně dopravního značení a stavbu nové autobusové čekárny.
Vzhledem k rozsáhlé stavební dokumentaci, je třeba si ji vyzvednout kdykoliv v pracovní době OÚ Šitbořice na CD nosiči. Zároveň je možné provést vizuální prohlídku místa stavby.

Nabídky doručte na OÚ Šitbořice, Osvobození 92 nejpozději do 15.9.2014 do 12:00 hodin v zalepené obálce s textem "Neotvírat - soutěž Šitbořice - KOMUNIKACE".
Nabídka musí obsahovat:
Vypracovaný položkový rozpočet na základě dodaného slepého rozpočtu.
Reference z alespoň tří obdobných staveb.
Návrh smlouvy o dílo, která musí obsahovat:
Celkovou cenu díla.
Záruční dobu.
Platební podmínky. (obec neposkytuje zálohu)
Nejbližší možný termín zahájení po datu 16.9.2014.
Termín dokončení.

 

 

 

Vyvěšeno:  27.08.2014

Elektronicky: 27.08.2014

Sňato:

Zpět | Tisk