Projekt "Šitbořice - Nový územní plán

byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Strukturální fondy - Integrovaný operační program registrační číslo:CZ.1.06/5.3.00/17.08578, ID: 117D11K000593

30. 06. 2014 | Úřední deska

 

ŠITBOŘICE- Návrh územního plánu

IOP+EU+MMR logo
Projekt "Šitbořice – Nový územní plán" byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj

Strukturální fondy - Integrovaný operační program

Oznámení veřejného projednání (PDF 200kB)

Upravená část dokumentace – červen 2014
A – Textová část – Výrok (PDF 500kB)
B – Grafická část
B.1 Výkres základního členění území (PDF 1 300kB)
B.2 Hlavní výkres (PDF 1 900kB)
B.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (PDF 1 250kB)

C – Textová část – Odůvodnění (PDF 1 050kB)
D – Grafická část
D.1 Koordinační výkres (PDF 3 200kB)
D.2 Výkres širších vztahů (PDF 5 150kB)
D.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (PDF 1 200kB)
D.4 Výkres technické infrastruktury (PDF 1 650kB)

Prvotní podoba dokumentace:
A – Textová část – Výrok (PDF 500kB)
B – Grafická část
B.1 Výkres základního členění území (PDF 1 350kB)
B.2 Hlavní výkres (PDF 1 900kB)
B.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (PDF 1 250kB)

C – Textová část – Odůvodnění (PDF 1 000kB)
Příloha č. 1 (PDF 100kB)
D – Grafická část
D.1 Koordinační výkres (PDF 3 150kB)
D.2 Výkres širších vztahů (PDF 5 150kB)
D.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (PDF 1 200kB)
D.4 Výkres technické infrastruktury (PDF 1 650kB)

Zpět | Tisk