POZVÁNKA na „Společné plánování budoucnosti území MAS Hustopečsko“

 

POZVÁNKA

Program:

  1. Úvod, aktuální informace z regionu
  2. Představení MAS Hustopečsko, o. s.
  3. Představení projektu, zapojení místních obyvatel
  4. Několik slov o Programu LEADER
  5. Tvorba SWOT analýzy
  6. Připomínkování návrhové části současného strategického dokumentu
  7. Další
  8. Ukončení setkání

 

Drobné občerstvení zajištěno. Délka programu 17:00-18:30 hodin.

 

Bližší informace na tel. 774 364 013, 774 113 357 nebo na emailu info.mashustopecsko@gmail.com

Těšíme se na setkání s Vámi!

Zpět | Tisk