Výzva k podání nabídky na výměnu vodovodního potrubí v ZŠ

Obec Šitbořice vyhlašuje výzvu k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - výměna vodovodního potrubí v Základní Škole Šitbořice. Termín pro podání nabídky je do 4.6.2014.
Slepý rozpočet si můžete stáhnout zde. Fyzická prohlídka díla je možná po předchozí dohodě na tel. čísle 608 760 616 - Antonín Lengál, starosta. Realizaci včetně dokončení díla požadujeme bezpodminečně v prázdninových měsících, to je červenec - srpen 2014. Dále požadujeme reference podobného díla a návrh smlouvy o dílo.

Zpět | Tisk