Výzva k podání nabídky

Obec Šitbořice vyhlašuje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku:
"Oprava komunikace ul. Zámeček - Šitbořice"

Zadávací dokumentaci si můžete vyžádat na OÚ Šitbořice.

Zpět | Tisk